Zawody o kategorie szachowe Warszawa

Zawody szachowe odbywają się w tempie wymaganym dla zdobycia odpowiedniej kategorii szachowej. Wszystkie posunięcia zawodnicy zapisują na specjalnych formularzach. Warunkiem zdobycia wyższej kategorii szachowej jest wypełnienie odpowiedniej normy punktowej. Zawody zazwyczaj odbywają się w ciągu kilku dni, zależnie od liczby wymaganych partii i tempa gry.

Informacje o zawodach:

Template courtesy of Designs by Darren
© Klub Szachbem Warszawa 2023