WIOSENNE ZAWODY SZACHOWE

14-15.03.2008 Warszawa

Komunikat Turnieju Szachowego o kategorie szachowe
  1. Organizator: Ośrodek Kultury i Edukacji SM WOLA ul. Bolkowska 2c
  2. Termin: 14-15.03.2008 od godziny 17:00. Dokończenie w dniach 25.03.2008 (wtorek) oraz 29.03.2008 (sobota).
  3. Cel turniejów: umożliwienie zdobycia kategorii szachowych V, IV, III, II wszystkim chętnym.
  4. System i tempo gry: turnieje będą rozgrywane w grupach 8-osobowych. I grupa ranking 1000/1200, druga grupa 1400/1600 itd. Tempo gry dostosowane do składu grupy.
  5. Wpisowe do zawodów: 20 zł.
  6. Zapisy do turnieju: telefonicznie 022 436-34-20 oraz na miejscu.
  7. Informacje i sala gry: Ośrodek Kultury i Edukacji Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA ul. Bolkowska 2c,
    telefon: 022 436-34-20
  8. Zgłoszenia: na adres szachbem@interia.pl; w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, pełną datę urodzenia, kategorię szachową.

Wyniki turnieju

Template courtesy of Designs by Darren
© Klub Szachbem Warszawa 2010